Oczekiwane rezultaty

  • Osiągnięcie do 90% odzysku wody z solanek kopalnianych.
  • Promocja koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w wyniku uzdatniania solanki poprzez odzyskiwanie wartościowych dla rynku produktów końcowych.
  • Minimalizacja wpływu na środowisko spowodowanego niekontrolowanym zrzutem zasolonych wód kopalnianych.
  • Zmniejszenie konieczności składowania wysokiej jakości produktów końcowych, odzyskiwanych z zasolonych wód kopalnianych, dzięki poddaniu ich recyklingowi a następnie ponownemu wykorzystaniu.
  • Możliwość replikacji wyników projektu w innym sektorze / rynku.
  • Zwiększenie świadomości społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno wśród władz lokalnych, regionalnych, ośrodków naukowych jak i przedstawicieli -sektora wydobywczego węgla kamiennego.
  • Rekomendacje polityczne dla UE uwzględniające wyniki projektu dotyczące sektora wydobywczego węgla kamiennego.
  • Społeczno-ekonomiczne skutki proponowanych działań pozwolą na stworzenie efektywnego łańcucha wartości.