Wiadomości/Wydarzenia

I spotkanie konsultacyjne z interesariuszami – wrzesień 2021 r.

Spotkanie odbyło się w Polsce, w siedzibie GIG, z udziałem przedstawicieli sektora politycznego, naukowego i przemysłowego. Celem spotkania było zidentyfikowanie możliwych katalizatorów i barier wdrożenia systemu na rynek. Omówiono również nowe możliwości wynikające z strategii UE w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska, a także możliwości finansowania rozwiązań minimalizujących problem ...

Wizyta studyjna w Dębieńsku – wrzesień 2021 r.

Zakład Odsalania Dębieńsko” PGWIR S.A. stanowi ważne studium przypadku dla projektu, ponieważ Dębieńsko jest pierwszym zakładem na świecie stosującym system Zero Liquid Discharge do oczyszczania zasolonych wód kopalnianych, zdolnym również do odzyskiwania soli o jakości spożywczej. Wizyta członków zespołu projektowego w Dębieńsku odbyła się pod koniec września 2021 r.   ...

Konsorcjum projektu LIFE BRINE-MINING

Spotkanie inauguracyjne projektu LIFE BRINE-MINING, które zostało zorganizowane przez Politechnikę Ateńska, odbyło się 11 października 2019 roku w obiektach NTUA w Atenach (Grecja) z udziałem przedstawicieli partnerów: SEALEAU, LENNTECH, Politechniki Śląskiej (SUT), Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), THERMOSSOL, Titan Salt oraz NEVIS. Rozpoczął się 38-miesięczny okres podczas którego ten międzynarodowy zespół ...