Galerie Ζdjęć

Zdjęcia z poboru próbek w wybranych punktach monitoringowych na obszarze pilotażowym projektu

Zdjęcia tablic projektu zlokalizowanych w siedzibach partnerów