Foto’s

Foto’s van het bemonsteringsproces bij de meetpunten van het project doelgebied

Foto’s van de geplaatste mededelingenborden bij de partners

2e Bemonsteringscampagne in het doelgebied van het project

3rd sampling campaign in the project’s targeted area

4th sampling campaign in the project’s targeted area