LIFE BRINE-PRIMING Doelstellingen

Het project is gericht op het faciliteren van de implementatie van Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Circulaire Economie-pakket. Dit gebeurt door de kolenmijnindustrie in staat te stellen haar afvalwater management prestaties te verbeteren op een manier die rendabele, efficiënte en wettelijke conforme resultaten oplevert. Dit wordt bereikt door de ontwikkeling en toepassing van een economisch levensvatbaar, innovatief systeem voor de verwijdering en volledige terugwinning van grondstoffen in kolenmijnafvalwater. Dit systeem zal eindproducten (mineralen/zouten en water) van hoge kwaliteit kunnen behandelen en terugwinnen. In de loop van het project zullen gebruikers van teruggewonnen materialen worden betrokken om ervoor te zorgen dat de eindproducten zullen voldoen aan de marktspecificaties. De teruggewonnen materialen zullen daarna worden geëxploiteerd. Het project zal plaats vinden in Polen.

Specifieke doelstellingen zijn:

Doelstellingen 1

- Vermindering van lozing van (brijn)afvalwater afkomstig uit kolenmijnen dat anders in oppervlaktewater zou worden geloosd en dus zou bijdragen aan de doelstellingen van kaderrichtlijn water en ander watermilieu beleid.

Doelstellingen 2

- Het opzetten van een waardeketen voor afvalwater gebaseerde mineralen.

Doelstellingen 3

- Demonstreren van een nieuw, economisch en industrieel relevante oplossing voor de terugwinning van materialen uit brijn.

Doelstellingen 4

- Minimaliseer vaste bijproducten en het storten van afval

Doelstellingen 5

- Verlaag het energiegebruik met 50% in vergelijking met de beste huidige methode

Doelstellingen 6

- Teken 1 commerciële overeenkomst/memorandum van overeenstemming voor implementatie op industriële schaal.

Doelstellingen 7

- Repliceren en overbrengen van projectresultaten in twee industriële sectoren

Doelstellingen 8

- Een spin-off bedrijf oprichten voor de commerciële toepassing van projectresultaten

Doelstellingen 9

- Bewustmaking en verspreiding van projectresultaten door het organiseren van bezoeken.

Doelstellingen 10

- Ontwrichtende innovatieve technologie die is ontwikkeld in het SOL-BRINE-project (LIFE09 ENV/GR/000299) opschalen en op de markt brengen.