Wat is LIFE BRINE-MINING Project

Het project is gecoördineerd door de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA), LIFE BRINE-MINING project –«Een geavanceerde techniek voor het verwijderen van afvalwater (brijn) afkomstig van kolenmijnen gecombineerd met de terugwinning van reststoffen wordt gepresenteerd» Het bevordert de overgang van een lineaire naar een circulaire bedrijfsmodel oplossing. Het project is gericht op verbetering van de prestaties van het afvalwaterbeheer van mijnbouwactiviteiten door het terugwinnen van bruikbare en verhandelbare materialen zoals water en zout. Op deze manier wordt eventuele schade aan het milieu teruggedrongen.

LIFE BRINE-MINING is een 4-jarig project dat wordt gefinancierd door het EU LIFE programma. Het project consortium bestaat uit 9 partners van universiteiten, onderzoeksinstituten, mkb’s en bouwbedrijven. Deze zijn afkomstig uit 3 EU-landen: Griekenland (GR), Nederland (NL) en Polen (PL).

De belangrijkste doelstelling van het project is het bieden van een geïntegreerde oplossing voor het afvalwaterbeheer van kolenmijnen, inclusief de terugwinning van water en zout met een hoge zuiverheid en kwaliteit. Een demonstratieproject zal worden geïnstalleerd in Polen om het zoute afvalwater te behandelen.