O projekcie LIFE BRINE-MINING

Projekt LIFE BRINE-MINING pt.: „Demonstracja zaawansowanej, nowej metody uzdatniania solanek i odzysku surowców w górnictwie węgla kamiennego”, koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA) promuje przejście z liniowych na okrężne modele biznesowe.

Celem projektu jest umożliwienie efektywnego zagospodarowania zasolonych ścieków pochodzących z górnictwa węgla kamiennego poprzez odzysk przydatnych i nadających się do sprzedaży surowców, takich jak woda i sole. W ten sposób wpływająca negatywnie na środowisko naturalne działalność kopalni węgla kamiennego związana ze zrzutem solanek kopalnianych zostanie ograniczona, przy jednoczesnym zamknięciu obiegu ścieków.

LIFE BRINE-MINING to 4-letni projekt finansowany w ramach unijnego programu LIFE. W skład konsorcjum LIFE BRINE-MINING wchodzi 9 partnerów reprezentujących uniwersytety, instytuty badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy zajmujące się budową instalacji przemysłowych. Partnerzy Konsorcjum pochodzą z 3 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Grecji (GR), Holandii (NL) i Polski (PL).

Głównym celem projektu jest przedstawienie zintegrowanego rozwiązania pozwalającego na zarządzanie ściekami kopalnianymi, w tym na odzysk wody oraz soli o wysokiej czystości i jakości. W Polsce, w ramach realizacji projektu, powstanie instalacja demonstracyjna zapewniająca oczyszczanie ścieków zasolonych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.