O projekcie LIFE BRINE-MINING

Projekt LIFE BRINE-MINING pt.:” Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych”, koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA) promuje modele biznesowe wpisujące się w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz promowanie rozwiązań zmierzających do realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając tym samym sektorowi górnictwa węgla kamiennego poprawę wydajności gospodarowania wodami kopalnianymi. Opracowany innowacyjny system pozwoli na eliminację i pełny odzysk zasobów ujętych u źródła w zasolonych wodach pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, a także na oczyszczanie i bezpośredni odzysk produktów końcowych (soli i wody) o wysokiej jakości i czystości.

LIFE BRINE-MINING to 4-letni projekt finansowany w ramach unijnego programu LIFE. W skład konsorcjum LIFE BRINE-MINING wchodzi 9 partnerów reprezentujących uniwersytety, instytuty badawcze, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz firmy zajmujące się budową instalacji przemysłowych. Partnerzy Konsorcjum pochodzą z 3 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Grecji (GR), Holandii (NL) i Polski (PL).

Głównym celem projektu jest przedstawienie zintegrowanego rozwiązania pozwalającego na zarządzanie ściekami kopalnianymi, w tym na odzysk wody oraz soli o wysokiej czystości i jakości. W Polsce, w ramach realizacji projektu, powstanie instalacja demonstracyjna zapewniająca oczyszczanie ścieków zasolonych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.