Partnerzy

Konsorcjum LIFE BRINE-MINING tworzy 9 partnerów reprezentujących uniwersytety, instytuty badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy z branży budowlanej spośród 3 krajów UE, tj. z Grecji (GR), Holandii (NL) i Polski (PL).

National Technical University of Athens znany również jako Athens Polytechnic (pl. Politechnika Ateńska) jest jedną z najstarszych uczelni wyższych w Grecji i najbardziej prestiżową spośród uczelni technicznych.

National Technical University of Athens
Zografou Campus
9, Iroon Polytechniou str
15780 Zografou
Greece
www.uest.gr

SEALEAU B.V. jest holenderską firmą non-profit wywodzącą się z Grecji, która wykorzystuje rezultaty dwóch projektów europejskich zakończonych sukcesem o łącznym budżecie 1,3 mln euro. Budżet ten pozwolił zespołowi SEALEAU na zaprojektowanie, opracowanie i zademonstrowanie technologii efektywnego zarządzania solankami oraz odzyskiwania zasobów.

Rotterdamseweg 183 C
2629 HD, Delft
Netherlands
E-mail: info@sealeau.com
www.sealeau.com

LENNTECH jest firmą prężnie działającą w środowisku międzynarodowym, usytułowaną w sąsiedztwie Delft University of Technology w Holandii. Zespół Lenntech tworzy grupa doświadczonych inżynierów z obszaru chemii, ochrony środowiska, mechaniki oraz elektryki, którzy mogą zaoferować szeroką gamę rozwiązań dla branż wymagających określonej jakości wody. Na podstawie doświadczenia w integracji najnowocześniejszych technologii oraz rozbudowanego know-how w zakresie uzdatniania wody, Lenntech oferuje rozwiązania ekonomicznie uzasadnione spełniające jednocześnie surowe wymagania dotyczące jakości wody.

Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
Tel: +31 152 610 900
E-mail: info@lenntech.com
www.lenntech.com

Główny Instytut Górnictwa jest polskim instytutem badawczym, który nie tylko pracuje na rzecz przemysłu wydobywczego, ale także dla przedsiębiorstw reprezentujących różne inne branże przemysłu. Obecnie podstawowe obszary działalności GIG to: inżynieria górnicza, inżynieria środowiska, kwestie dotyczące szeroko rozumianej jakości, a także edukacja i szkolenia.

Plac Gwarków 1
40-166, Katowice
Poland
Tel: +32-259-2000
http://www.gig.eu

Politechnika Śląska (ang. Silesian University of Technology – SUT) założona została w 1945 roku i jest jedną z największych i najwyżej ocenianych uczelni technicznych w Polsce. Położona jest na Górnym Śląsku, w najbardziej uprzemysłowionej części Polski i stanowi ważny ośrodek badań przemysłowych.

Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Poland
Tel: +48 32 237 10 00
www.polsl.pl

THERMOSSOL jest firmą (założoną w 1977r.) z grupy małych i średnich przedsiębiorstw, która prężnie działa na rynku międzynarodowym i wykazuje referencje z prac zrealizowanych w różnych sektorach przemysłu. Firma liczy 25 inżynierów, od projektantów do inżynierów produkcji, wspieranych przez dobrze wyposażony warsztat będący własnością firmy, w którym wszystkie urządzenia są produkowane we własnym zakresie zgodnie z normą ISO 2001:2008 i certyfikatem CE. Poza działalnością produkcyjną firma zajmuje się również transportem oraz montażem urządzeń u odbiorcy, projektowaniem oraz budową rurociągów pary, wody czy oleju termalnego.

Tatoiou Avenue 94
13677, Acharnes/Athens
Greece
Tel: +30 210 6200630/6206634/800036
www.thermossol.gr

TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna jest najważniejszym producentem węgla energetycznego we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w południowej Polsce. Technologie rozwijane w firmie TAURON koncentrują się na wydobyciu węgla kamiennego, wzbogacaniu metodą flotacji, produkcji kruszywa oraz łagodzeniu wpływu na środowisko naturalne.

ul. Grunwaldzka 37
43-600, Jaworzno
Poland
Tel: +48 32 618 50 00
http://titansalt.com/

NEVIS jest firmą konsultingową oferującą usługi oraz rozwiązania z szeroko rozumianych zagadnień technicznych i środowiskowych. Pracownicy NEVIS posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w realizacji programów badawczych oraz projektów związanych z ochroną środowiska a także ze zrównoważonym zarządzaniem dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań środowiskowych. NEVIS działa również w zakresie rozwoju oraz wdrażania działań informacyjno-upowszechniających.

10 Fragkogianni STR
156 69, Papagos-Xolargos
Greece
Tel: +30 210 6529162
http://www.nevis.gr

Polska Grupa Górnicza S.A (PGG) to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie, zatrudniające około 42 000 osób. Obszar wydobywczy zlokalizowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kopalnie PGG S.A. wydobywają węgiel, który służy przede wszystkim do produkcji energii i jest sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, odbiorcom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym. Spółka produkuje około 30 mln ton węgla rocznie, co stanowi 39% produkcji tego surowca mineralnego w Polsce. Dzięki swoim zasobom PGG S.A. gwarantuje długoterminowe dostawy tego paliwa kopalnego.

Polska Grupa Gornicza S.A
POWSTANCOW 30
KATOWICE
Poland
www.pgg.pl