Wideo

LIFE Brine-Mining: Innowacyjna metoda redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z wódkopalnianych

Kopalnie węgla wytwarzają ogromne ilości zasolonych wód kopalnianych. Bezpośrednie odprowadzanie tych wód do wód powierzchniowych powoduje ich zasolenie, co ma negatywny wpływ na ekosystem wód powierzchniowych. Jednolita część wód powierzchniowych narażona na nadmierne zasolenie nie nadaje się do wykorzystania w sektorach rolnym, komunalnym lub przemysłowym, co ma negatywny wpływ na gospodarkę regionalną. Projekt LIFE Brine-Mining ma na celu opracowanie innowacyjnego systemu pilotażowego, który będzie przetwarzał zasolone wody kopalniane i bezpośrednio odzyskiwał produkty końcowe zgodne ze specyfikacjami rynkowymi. System składa się z dwóch różnych części, pierwsza będzie odzyskiwać minerały, a druga, czystą wodę i chlorek sodu. Wszystkie produkty końcowe charakteryzują się wysoką czystością. W trakcie realizacji projektu jakość wód powierzchniowych na obszarze, na którym zostanie wybudowana innowacyjna instalacja odsalania wody, będzie monitorowana w celu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.