Czym jest projekt LIFE BRINE-MINING

Projekt LIFE BRINE-MINING pt.: „Demonstracja zaawansowanej, nowej metody uzdatniania solanek i odzysku surowców w górnictwie węgla kamiennego”, koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA) promuje przejście z liniowych na okrężne modele biznesowe.

Celem projektu jest umożliwienie efektywnego zagospodarowania zasolonych ścieków pochodzących z górnictwa węgla kamiennego poprzez odzysk przydatnych i nadających się do sprzedaży surowców, takich jak woda i sole. W ten sposób wpływająca negatywnie na środowisko naturalne działalność kopalni węgla kamiennego związana ze zrzutem solanek kopalnianych zostanie ograniczona, przy jednoczesnym zamknięciu obiegu ścieków.

The project is co-funded by LIFE, the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects throughout the EU.

Οur Project is also part of the LIFE projects that are co-Funded by the Green Fund. The project team would like to thank the Green Fund for co-funding the NTUA activities. More specifically, according to the Decision Number 181.1/2020 of the Management Board of the Green Fund, the amount of 18,000 Euro was approved for the year 2020.