Czym jest projekt LIFE BRINE-MINING

Projekt LIFE BRINE-MINING pt.: „Demonstracja zaawansowanej, nowej metody uzdatniania solanek i odzysku surowców w górnictwie węgla kamiennego”, koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA) promuje przejście z liniowych na okrężne modele biznesowe.

Celem projektu jest umożliwienie efektywnego zagospodarowania zasolonych ścieków pochodzących z górnictwa węgla kamiennego poprzez odzysk przydatnych i nadających się do sprzedaży surowców, takich jak woda i sole. W ten sposób wpływająca negatywnie na środowisko naturalne działalność kopalni węgla kamiennego związana ze zrzutem solanek kopalnianych zostanie ograniczona, przy jednoczesnym zamknięciu obiegu ścieków.

Projekt jest współfinansowany przez Program LIFE, instrument finansowy UE wspierający projekty w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i działań na rzecz klimatu w całej Unii Europejskiej.

Nasz Projekt jest jednym z projektów LIFE, które są współfinansowane przez Zielony Fundusz z siedzibą w Grecji. Zespół projektowy dziękuje Zielonemu Funduszowi z siedzibą w Grecji za współfinansowanie działań Politechniki Ateńskiej. Zgodnie z decyzją Nr 181.1/2020 Zarządu Zielonego Funduszu z siedzibą w Grecji na rok 2020 zatwierdzono do współfinansowania kwotę 18 000 Euro.