Czym jest projekt LIFE BRINE-MINING

Projekt LIFE BRINE-MINING pt.: „Demonstracja zaawansowanej, nowej metody uzdatniania solanek i odzysku surowców w górnictwie węgla kamiennego”, koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA) promuje przejście z liniowych na okrężne modele biznesowe.

Celem projektu jest umożliwienie efektywnego zagospodarowania zasolonych ścieków pochodzących z górnictwa węgla kamiennego poprzez odzysk przydatnych i nadających się do sprzedaży surowców, takich jak woda i sole. W ten sposób wpływająca negatywnie na środowisko naturalne działalność kopalni węgla kamiennego związana ze zrzutem solanek kopalnianych zostanie ograniczona, przy jednoczesnym zamknięciu obiegu ścieków.