Czym jest projekt LIFE BRINE-MINING

Projekt LIFE BRINE-MINING pt.:” Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych”, koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA) promuje modele biznesowe wpisujące się w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz promowanie rozwiązań zmierzających do realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając tym samym sektorowi górnictwa węgla kamiennego poprawę wydajności gospodarowania wodami kopalnianymi. Opracowany innowacyjny system pozwoli na eliminację i pełny odzysk zasobów ujętych u źródła w zasolonych wodach pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, a także na oczyszczanie i bezpośredni odzysk produktów końcowych (soli i wody) o wysokiej jakości i czystości.

Projekt jest współfinansowany przez Program LIFE, instrument finansowy UE wspierający projekty w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i działań na rzecz klimatu w całej Unii Europejskiej.