Privacybeleid

1. Algemeen

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de relevante Griekse wetgeving (zoals gewijzigd en van kracht), beheert LIFE BRINE MINING de persoonlijke gegevens die door de GEBRUIKER worden ingediend met de grootst mogelijke zorg, waarbij geval hun bescherming en privacy.

De GEBRUIKER kan de website bezoeken zonder te worden gevraagd om enige persoonlijke informatie van LIFE BRINE MINING, tenzij uitdrukkelijk anders geïnformeerd door LIFE BRINE MINING. LIFE BRINE MINING verzamelt persoonlijke gegevens die alleen worden vrijgegeven wanneer de GEBRUIKER is geregistreerd bij zijn diensten, evenals wanneer hij overgaat tot een bestelling als een niet-geregistreerde GEBRUIKER. Deze informatie wordt in ieder geval als noodzakelijk beschouwd om de online aankoop uit te voeren en de betreffende GEBRUIKER op de hoogte te houden van de procedure.

2. In welke gevallen worden de gegevens verzameld

LIFE BRINE MINING verzamelt vijf soorten informatie over de gebruikers: (1) gegevens verstrekt door de GEBRUIKER bij registratie als GEREGISTREERDE GEBRUIKER, (2) gegevens verstrekt door de GEBRUIKER zodat LIFE BRINE MINING zijn bestelling kan uitvoeren, (3 ) gegevens verstrekt door de GEBRUIKER om deel te nemen aan wedstrijden (4) gegevens verstrekt door de GEBRUIKER voor activeringen van telefoon- en internetdiensten, (5) gegevens die de gebruiker verstrekt wanneer hij verbinding maakt via een ander platform (ios, android, Facebook, Google). Bij het invullen van een bestelformulier op de website, wordt de GEBRUIKER gevraagd naar zijn naam, adres, postcode van zijn regio, e-mailadres, telefoon, creditcardgegevens en betalingsmethode. Daarnaast kan meer specifieke informatie vereist zijn, zoals de leverings- of leveringsdetails van een bestelling, prijsdetails of details over een aanbieding. LIFE BRINE MINING maakt gebruik van de gegevens die door de GEBRUIKER zijn verstrekt bij het invullen van het e-bestellingsformulier, om contact met hem/haar op te nemen over (i) de levering van de bestelling in hun plaats, (ii) voor de bevestiging en identificatie van de klant in alle noodzakelijke geval, (iii) voor aangeboden nieuwe of alternatieve producten van LIFE BRINE MINING (iv) speciale aanbiedingen van LIFE BRINE MINING (v) ontvangst van geschenken na een wedstrijd.

U heeft de mogelijkheid om te kiezen of u al dan niet dergelijke meldingen/nieuwsbrieven van LIFE BRINE MINING wilt ontvangen door uw verzoek per e-mail te sturen naar info@brinemining.gr.

Elke orderverwerking vereist het verzamelen van persoonlijke gegevens, voor de levering of boeking van een bestelling. Bovendien vereist het debiteren van een creditcard de eerste keer identificatie van wettelijk identificeerbare gegevens en wordt het in ieder geval gegarandeerd door de elektronische omgeving van elke Bank. Alle ondersteunende documentatie die de identiteit van de klant bevestigt en verklaart, blijft strikt vertrouwelijk en wordt alleen gecontroleerd door de verantwoordelijke afdeling van LIFE BRINE MINING. De indiening van de persoonlijke gegevens door de GEBRUIKER betekent dat hij/zij ermee instemt en aanvaardt dat deze gegevens door de werknemers van LIFE BRINE MINING zullen worden gebruikt om de hierboven vermelde redenen. Het wordt geëist door LIFE BRINE MINING’s om de GEBRUIKERS het beveiligingsniveau te bieden dat wordt vermeld in dit privacybeleid. In geen enkel ander geval mag LIFE BRINE MINING de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER delen met derden zonder hun voorafgaande toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

3. Gebruik van gegevens

LIFE BRINE MINING zal de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER uitsluitend gebruiken voor de hierna beschreven doeleinden. Er worden geen extra of andersoortige persoonsgegevens verzameld of verwerkt, behalve die welke als noodzakelijk worden beschouwd, om het beoogde doel te bereiken. LIFE BRINE MINING zal alleen die persoonlijke gegevens gebruiken die zijn gedefinieerd in dit privacybeleid, tenzij de GEBRUIKER specifiek zijn toestemming heeft gegeven voor een ander gebruik van zijn persoonlijke gegevens. In het uitzonderlijke geval dat LIFE BRINE MINING van plan is om de persoonsgegevens van de GEBRUIKER, die worden verwerkt op basis van hun voorafgaande toestemming, te gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in de genoemde toestemming, verbindt LIFE BRINE MINING zich ertoe de GEBRUIKER hiervan vooraf op de hoogte te stellen en, in gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de GEBRUIKER, zullen hun persoonlijke gegevens alleen voor een ander doel worden gebruikt na hun relevante toestemming.

4. Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden

Om de diensten van LIFE BRINE MINING voortdurend te verbeteren en uit te breiden, kunnen e-mailmarketingberichten met betrekking tot LIFE BRINE MINING naar de GEBRUIKER worden verzonden, wat voor hen interessant kan zijn. De GEBRUIKER kan op elk moment kiezen welke soorten meldingen ze willen ontvangen door hun e-mailvoorkeuren bij te werken. Het verzenden van sms naar het mobiele telefoonnummer dat tijdens de bestelling van de GEBRUIKER is opgegeven, is alleen om hem te informeren over de voortgang van zijn bestelling.

LIFE BRINE MINING zal de gegevens van de GEBRUIKER niet gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de GEBRUIKER zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming heeft gegeven. Met betrekking tot bestaande klanten kan LIFE BRINE MINING het e-mailadres gebruiken dat is ontvangen van de GEBRUIKER met een bestaande klantrelatie om hen marketingmateriaal te verstrekken met betrekking tot soortgelijke producten of diensten die zij eerder hebben aangevraagd, gebruikt of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

De GEBRUIKER kan op elk moment worden verwijderd of als alternatief kan hij via zijn account kiezen of hij al dan niet promotie- / promotiemateriaal via e-mail of sms wil ontvangen. Het kan zich ook verzetten tegen dit gebruik op het moment van verzamelen en elke keer dat ze een bericht sturen. Om te stoppen met het ontvangen van e-mails voor marketingdoeleinden, wordt de GEBRUIKER voorgesteld om de instructies in de ontvangen e-mail te volgen.

5. Wettelijke verplichtingen

THE LIFE BRINE MINING moet mogelijk persoonlijke gegevens gebruiken en bewaren voor wettelijke en nalevingsdoeleinden, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf, het voorkomen van verlies, fraude of enig ander misbruik van haar diensten en IT-systemen. De persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER kunnen ook door LIFE BRINE MINING worden gebruikt voor interne en externe auditvereisten, informatiebeveiligingsdoeleinden, of om zijn rechten, privacy, veiligheid, eigendommen of andere personen te beschermen of af te dwingen.

6. Cookies

LIFE BRINE MINING kan de identificatiegkoejegevens van de GEBRUIKER verzamelen met behulp van bepaalde technologieën, zoals cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden en opgeslagen op de harde schijf van de GEBRUIKER, waardoor websites [zoals deze] naadloos en zonder technische afwijkingen kunnen werken, meerdere opties van de GEBRUIKER kunnen verzamelen, frequente gebruikers kunnen identificeren, hun toegang kunnen vergemakkelijken en gegevens verzamelen om de inhoud van de site te verbeteren. Cookies veroorzaken geen schade aan de computers van gebruikers of aan bestanden die erop zijn opgeslagen. Cookies worden door LIFE BRINE MINING gebruikt om informatie aan de GEBRUIKER te verstrekken, bestellingen te verwerken en reclame en educatieve inhoud mogelijk te maken die verband houdt met zijn/haar interesses en behoeften. Ze zijn absoluut noodzakelijk om de site goed en storingsvrij te laten functioneren, terwijl expliciet wordt vermeld dat er geen toegang wordt verkregen tot enig document of bestand vanaf de computer van de GEBRUIKER.

De GEBRUIKER met de juiste browserinstellingen kan het gebruik van cookies echter weigeren. In dit geval zijn sommige functies van de website niet beschikbaar als ze niet worden gebruikt.

De categorieën van de Cookies zijn de volgende:

 1. Noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de goede werking van de website en de uitvoering van de basisfuncties; zonder hun gebruik kan LIFE BRINE MINING de goede werking van de website niet bieden.
 2. Functiecookies, die de voorkeuren van de GEBRUIKER tijdens het browsen onthouden, zodat LIFE BRINE MINING de juiste producten kan voorstellen op basis van de behoeften van de GEBRUIKER.
 3. Prestatiecookies. Prestatiecookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Ze stellen LIFE BRINE MINING in staat om te zien welke pagina’s het meest worden bezocht, informeren LIFE BRINE MINING als ze een probleem tegenkomen tijdens het navigeren, enz. Deze cookies verzamelen geen informatie die de bezoeker identificeert, aangezien de informatie geaggregeerd en dus anoniem is. Ze worden alleen gebruikt om de werking van de site te verbeteren.
 4. Advertentiecookies. Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die betrekking hebben op de GEBRUIKER en zijn interesses. Ze worden ook gebruikt om advertenties of aanbiedingen te sturen die het best aan hun behoeften voldoen, waardoor ongewenste en nietszeggende reclameboodschappen worden beperkt. Ze helpen LIFE BRINE MINING ook om de doeltreffendheid van zijn reclamecampagnes te meten.
 5. Cookieanalyse. Het is een subset van de functiecookies en biedt LIFE BRINE MINING de mogelijkheid om de effectiviteit van de verschillende functies van de website te evalueren, waardoor de gebruikerservaring continu wordt verbeterd.

Externe leveranciers, waaronder Google, kunnen advertenties van LIFE BRINE MINING op websites weergeven of cookies gebruiken om advertenties bij te werken, te optimaliseren en weer te geven op basis van het bezoek van een vorige gebruiker aan deze site.

De site kan ook cookies van een vorig GEBRUIKERS bezoek gebruiken voor remarketing.

GEBRUIKER kan zich afmelden voor een dergelijk gebruik van cookies door Google door HIER te klikken. Hij/zij kan ook zijn browser (chrome, firefox edge, enz.) instellen om hem/haar elke keer op de hoogte te stellen voordat een cookie wordt gedownload en daarna te beslissen om het te downloaden of te verwijderen.

De site kan Google Analytics-functies gebruiken voor display-advertenties (bijv. remarketing, display-rapporten in het Google Display Netwerk, enz.). Met behulp van Advertentie-instellingen [klik HIER] kunnen GEBRUIKERS zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en ook advertenties van het Google Display Netwerk aanpassen.

LIFE BRINE MINING behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen aan dit Cookiebeleid zijn van toepassing zodra het herziene Beleid beschikbaar is op onze website.

Externe adverteerders en andere bedrijven die samenwerken met LIFE BRINE MINING kunnen hun eigen cookies gebruiken om informatie te verzamelen met betrekking tot de activiteiten van de GEBRUIKER op deze site. Deze cookies worden niet beheerd door LIFE BRINE MINING.

Deze website kan links of hyperlinks van websites bevatten die geen verband houden met LIFE BRINE MINING. Deze websites kunnen hun eigen privacyvoorwaarden hebben waarvoor LIFE BRINE MINING niet verantwoordelijk is.

7. Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

LIFE BRINE MINING zal geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verzamelen of verwerken, tenzij er toestemming van de ouders is gegeven in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Als LIFE BRINE MINING zich realiseert dat de persoonlijke gegevens van een kind ten onrechte zijn verzameld, worden deze zonder onnodige vertraging verwijderd.

8.Verwerking van gevoelige gegevens

In sommige gevallen kan LIFE BRINE MINING bijzondere categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot de GEBRUIKER (“gevoelige gegevens”) verwerken. Gevoelige gegevens zijn persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, deelname aan vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon, gezondheid of seksueel leven of seksuele geaardheid te identificeren onthullen. LIFE BRINE MINING kan bijvoorbeeld gevoelige gegevens verwerken die de GEBRUIKER openbaar heeft gemaakt. LIFE BRINE MINING kan ook gevoelige gegevens verwerken, waar nodig, om rechtsvorderingen te ondersteunen, uit te oefenen of te verdedigen. LIFE BRINE MINING kan ook de gevoelige gegevens van de GEBRUIKER verwerken als deze vrijwillig zijn expliciete en afzonderlijke toestemming heeft gegeven in een specifieke context voor een bepaald doel.

9. Correctie, wijziging of verwijdering van informatie/gegevens

De website staat toe en moedigt zijn GEBRUIKERS aan om ingediende gegevens en informatie te corrigeren, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Als de GEBRUIKER ervoor kiest om een informatie-item te verwijderen, zal de website deze informatie onmiddellijk uit de bestanden van LIFE BRINE MINING verwijderen. Voor de bescherming en veiligheid van de GEBRUIKER zal de website proberen ervoor te zorgen dat de persoon die de wijzigingen aanbrengt de GEBRUIKER is. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen om problemen te melden die voortvloeien uit het functioneren van de website of om vragen te stellen, kunt u contact opnemen met e-mail op info@brinemining.gr. Het wijzigen of corrigeren van uw persoonlijke gegevens kan ook via de aanmeldpagina. Houd er rekening mee dat LIFE BRINE MINING al het mogelijke zal doen om de wachtwoordprivacy van de GEBRUIKERS van gebruikers te beschermen, maar om de site te beschermen is van hen afhankelijk.

10. GEBRUIKERSRECHTEN

Als betrokkene heeft de GEBRUIKER specifieke wettelijke rechten met betrekking tot de door hem/haar verzamelde persoonsgegevens. THE LIFE BRINE MINING zal haar rechten respecteren en adequaat omgaan met hun zorgen. De volgende lijst bevat informatie over de wettelijke rechten van de GEBRUIKER die voortvloeien uit toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht om de toestemming in te trekken: wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de GEBRUIKER, kan hij zijn toestemming op elk moment intrekken.
 • Recht op rectificatie: de GEBRUIKER kan LIFE BRINE MINING vragen om de onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, te corrigeren. THE LIFE BRINE MINING levert redelijke inspanningen om de persoonlijke gegevens die door haar worden bewaard of beheerd, te behouden en die op een continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, volledig, actueel en gerelateerd, op basis van de meest actuele informatie die beschikbaar is. De GEBRUIKER heeft ook de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijke gegevens te controleren en te corrigeren door zijn/haar persoonlijke account in te voeren.
 • Recht op beperking/beperking: De GEBRUIKER-hal heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
  • (i) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
  • (ii) de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • (iii) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
  • (iv) Als de GEBRUIKER bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking voor de periode dat LIFE BRINE MINING verifieert of zijn legitieme belangen zwaarder wegen dan die van hemzelf.
 • Recht op toegang: de GEBRUIKER kan informatie vragen over de persoonlijke gegevens die LIFE BRINE MINING bewaart, inclusief informatie over de categorieën van persoonlijke gegevens die hij in zijn bezit heeft, verwerkt of beheert, voor het doel waarvoor ze worden gebruikt, van wie ze zijn verzameld (indien niet rechtstreeks door de GEBRUIKER) en aan wie ze zijn bekendgemaakt enz. De GEBRUIKER kan van LIFE BRINE MINING kosteloos een kopie van zijn persoonlijke gegevens ontvangen. THE LIFE BRINE MINING behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor eventuele extra kopieën die kunnen worden aangevraagd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: op verzoek van een GEBRUIKER zal LIFE BRINE MINING zijn gegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch mogelijk is, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de GEBRUIKER of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. De GEBRUIKER kan, in plaats van een kopie van zijn of haar persoonlijke gegevens te ontvangen, LIFE BRINE MINING vragen om de gegevens over te dragen aan een andere controller, die rechtstreeks door de GEBRUIKER zal worden doorverwezen.
 • Recht op verwijdering: de GEBRUIKER heeft het recht om van LIFE BRINE MINING de wissing van hem of haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen in de volgende gevallen:
  • (i) persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt,
  • (ii) de GEBRUIKER heeft het recht zich te verzetten tegen de verdere verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en oefent deze uit,
  • (iii) de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de GEBRUIKER, trekt zijn toestemming in en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking,
  • (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt tenzij verwerking noodzakelijk is,
  • (v) Naleving van een wettelijke verplichting die verwerking door LIFE BRINE MINING vereist,
  • (vi) in het bijzonder voor wettelijke verplichtingen om een taak uit te voeren; En
  • (vii) voor de ondersteuning, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht van bezwaar: de GEBRUIKER kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, op voorwaarde dat de verwerking niet is gebaseerd op zijn eigen toestemming maar in het legitieme belang van LIFE BRINE MINING of in de legitieme belangen van derden. In dit geval zal LIFE BRINE MINING de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER niet langer verwerken, tenzij doorslaggevende legitieme redenen kunnen worden aangetoond en een hoger belang bij het verwerken of ondersteunen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als de GEBRUIKER zich verzet tegen de verwerking, geef dan alstublieft aan of de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens of de beperking van de verwerking door LIFE BRINE MINING gewenst is.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: in het geval van een vermoedelijke schending van toepasselijke privacywetgeving, kan de GEBRUIKER een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de plaats van zijn of haar gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

 

11. Bijzondere hoogtepunten

o Tijdschema: LIFE BRINE MINING zal proberen om binnen 30 dagen aan elk relevant verzoek van de GEBRUIKER te voldoen. De termijn kan echter worden verlengd om specifieke redenen die verband houden met het specifieke wettelijke recht of de complexiteit van het verzoek.

 • Toegangsbeperking: in sommige gevallen is LIFE BRINE MINING niet in staat om toegang te verlenen tot alle of sommige persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER vanwege wettelijke bepalingen. Als LIFE BRINE MINING het verzoek om toegang van de GEBRUIKER weigert, zal hij/zij op de hoogte worden gebracht van de redenen van deze weigering.
 • Niet-herkenning: in sommige gevallen is LIFE BRINE MINING mogelijk niet in staat om naar de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER te zoeken vanwege de identificatoren die ze in hun applicatie verstrekken. In dergelijke gevallen, waarin LIFE BRINE MINING de GEBRUIKER niet kan identificeren als de betrokkene, kan hij niet voldoen aan zijn verzoek om zijn / haar wettelijke rechten uit te oefenen zoals beschreven in dit artikel, tenzij de GEBRUIKER aanvullende informatie verstrekt die hem in staat stelt om worden geïdentificeerd.
 • Uitoefening van de wettelijke rechten van de GEBRUIKER: Om ervoor te zorgen dat de GEBRUIKER zijn wettelijke rechten kan uitoefenen, dient u schriftelijk per e-mail contact met ons op te nemen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van LIFE BRINE MINING via info@brinemining.gr.

 

Bewaring van persoonlijke gegevens

Over het algemeen zal LIFE BRINE MINING de persoonlijke gegevens die van de GEBRUIKER zijn verzameld, verwijderen als deze niet langer nodig zijn om de doeleinden te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter voorkomen dat wij op grond van wettelijke bepalingen worden gevraagd om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

De GEBRUIKER kan vragen over gegevensbescherming en alle relevante verzoeken voor de uitoefening van zijn legitieme rechten richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van LIFE BRINE MINING via info@brinemining.gr.