Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του LIFE Brine-Mining στο 14ο Συνέδριο για τις Τεχνολογίες Μεμβρανών, στην Πολωνία, 21-23 Ιουνίου 2023

Μέρος των αποτελεσμάτων του Έργου LIFE Brine-Mining παρουσιάστηκε από τον Δρ. Krzysztof Mitko, Επίκουρο Καθηγητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας, κατά τη διάρκεια του 14ου Συνεδρίου, με τίτλο: “Μεμβράνες και Διεργασίες Μεμβρανών στην Προστασία του Περιβάλλοντος” (MEMPEP 2023), που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου, 2023. Ο Δρ. Mitko παρουσίασε τα αποτελέσματα της λειτουργίας των δύο τεχνολογιών μεμβράνης, της Ηλεκτροδιάλυσης και της Αντίστροφης Ώσμωσης, οι οποίες αποτελούν τμήμα του πιλοτικού συστήματος του Έργου Brine-Mining.