Παρουσίαση του LIFE Brine-Mining στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, στην Ελλάδα, 21-24 Ιουνίου 2023

Το Έργο LIFE Brine-Mining παρουσιάστηκε από την καθ. ΕΜΠ, κ. Μαρία Λοϊζίδου, κατά τη διάρκεια του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου 2023, στην Κρήτη, Ελλάδα. Η απόδοση της λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία των μονάδων του πιλοτικού συστήματος απέδειξαν την επιτυχή ανάκτηση καθαρού νερού και αλάτων υψηλής καθαρότητας από την επεξεργασία λυμάτων ανθρακωρυχείου με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα.