Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο
Συντονιστής Έργου

Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ.: +30 210 7723106, +30 210 7722334
Fax: +30 210 7723285